Data-gedreven werken binnen een G-4 Gemeente

Jongeren zo effectief, efficiënt en mensgericht mogelijk helpen is één van de voornaamste doelen van deze afdeling in een Nederlandse G4-gemeente. ElastIQ-Connect is gevraagd hieraan bij te dragen door innovatie te realiseren op het gebied van data-gedreven werken. Concreter verwoord: een project begeleiden en sturen waarin nieuwe informatievoorzieningen worden ingericht en data-instrumenten worden ontwikkeld. Met als doel de d...

Lees verder

Data analyse & insights in de energietransitie

Binnen de energietransitie zijn er meerdere grote uitdagingen zoals het oplopen van de wachtlijsten vanwege netcongestie. Om hierbij te helpen is vanuit ElastIQ een data- en processpecialist gestart om te fungeren als bruggenbouwer tussen business, IT en data. Met als doel deze wachtlijst korter te maken en uiteindelijk op lossen. In deze story kijken we hoe deze rol bijdraagt aan het stroomlijnen van de dienstverlening aan grootverbruikers en de...

Lees verder

Re-engineering Risk Prediction

Binnen één van ‘s werelds grootste financiële instellingen is de behoefte ontstaan om huidige risicovoorspelmodellen op de schop te nemen. Deze modellen berekenen de kans dat een klant aan wie geld of middelen verstrekt zijn niet meer aan zijn betalingen kan voldoen, en wat hierdoor de verliezen zouden zijn voor de geldverstrekker.The ChallengeDe complexiteit van dit project is enorm. Om nieuwe risicomodellen te kunnen co...

Lees verder

Insights rondom efficiëncy in de jacht op financiële criminaliteit

Vanwege de unieke rol die banken hebben, waarbij ze inzicht hebben in de geldstromen van hun klanten maar bijvoorbeeld ook gegevens omtrent eigenaars- en organisatiestructuren, dienen zij als poortwachter voor de maatschappij. Vanuit dit gegeven hebben alle Nederlandse banken de verantwoordelijkheid om een degelijke screening uit te voeren.Hierdoor hebben zij de plicht om elk vermoeden van verdachte , afwijkende handelingen (bijvoorbeeld witwasse...

Lees verder

It's all about compliance

De financiële sector heeft de afgelopen jaren enorme investeringen gedaan om te kunnen voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht banken en andere financiële instellingen om als poortwachter van het financiële systeem op te treden, zodat allerlei vormen van criminaliteit opgespoord of zelfs voorkomen kunnen worden. Duizenden werknemers en tientallen processen zijn gerich...

Lees verder

Where Data Science meets Marketing

It’s all about the expectationKlantverwachting is een belangrijk speerpunt bij innovatie vraagstukken in relatie tot customer intimicy. Het mechanisme: happy customers provides more & better business is – en blijft een belangrijk gegeven.Happy customers zijn eerder, en meer geneigd om meerdere producten/diensten af te nemen. Keerzijde van dit gegeven is dat de uitdaging van de totale organisatie om aan de customer expectation te v...

Lees verder

Data, psychologie & the agile way-of-working op een winnende digitale klantstrategie

Één van de Fitlancers is als optimalisatiespecialist onderdeel van een van de grootste financiële instellingen van Nederland. In deze summary vertelt ze over de belangrijke rol van het goed neerzetten van een online Customer Journey & Conversie strategie en hoe deze implementatie direct bijdraagt aan de innovatie doelstellingen van de bank. De afdeling Customer & Digital Experience is aanjager voor het zorgen voor een optimale online klantbel...

Lees verder

BI Human Resources Insights

In een omgeving die razendsnel verandert (processen, ICT en ways of working) is het essentieel om te sturen  op basis van de laatste inzichten.De relatie tussen IT en het generen van inzichten voor de interne organisatie is voor elke bedrijf van cruciaal belang. Grote organisaties die versneld in een transitie fase terecht zijn gekomen en daar hun totale HR beleid op moeten aanpassen hebben nu nog meer baat bij een goede BI omgeving van hun ...

Lees verder

Data infrastructure by Azure

Binnen een van de Nederlandse grootbanken wordt hard gewerkt aan het opzetten van een data-driven workflow. Om dusdanig complexe organisaties nog meer data-driven te maken worden verschillende data teams opgezet, waaronder het consumer team. Grootbanken genereren en verwerken enorm veel data. Dit maakt het proces om alle workflows data-driven te krijgen extra uitdagend. De wens vanuit de opdrachtgever is om zogenaamde consumer teams aan te sluite...

Lees verder

Data Journey, It's all about remediation

It’s all about the data quality.Elke succesvolle data journey begint met de vragen welke data beschikbaar is en wat de gebruikswaarde van deze data is? Om datamodellen te ontwikkelen en daaruit de juiste insights te creëren is een complete, up-to-date dataset essentieel. Daarbinnen is het van belang te weten welke klantinformatie cruciaal is én te bepalen of de data ook ingezet gaat worden om vergaande strate...

Lees verder

Data Science Supply chain

Door de COVID-19 uitbraak is de balans tussen verkoop via fysieke winkels en online verkopen in een sneltreinvaart veranderd. Waar het pré Corona nog een keuze was een product offline of online aan te schaffen, is de consument vandaag de dag genoodzaakt een product online te kopen. Dit resulteert direct in langere wachttijden binnen de leveringsketen een ook de volgorde binnen de bestaande supply chain is enorm gewijzigd. Om alle leverings...

Lees verder

Data management Grip op Data

Gezien de toename van beschikbare informatie gaan veel organisaties steeds meer ‘data driven’ werken. Data geeft inzicht in de actuele status van het bedrijf, maar wordt ook gebruikt om beslissingen te nemen. Gebruik van data levert -ironisch genoeg- nog meer data op en kan leiden tot essentiële antwoorden. Tegelijkertijd levert het ook nieuwe vraagstukken op zoals: Over welke data beschikken wij nog meer binnen onze organisatie?...

Lees verder

Machine Learning bij Financieel Fraude-onderzoek

Inleiding Nederland kent momenteel ongeveer 1,2 miljoen MKB-ondernemingen die allemaal belastingaangifte doen. Het gros van deze aangiften is correct, maar een klein deel is (bewust of onbewust) incorrect ingediend. De Belastingdienst wil deze incorrecte aangiften graag zo goed mogelijk detecteren, zodat (dure) boekenonderzoeken zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. De boekenonderzoeken uit het verleden lenen zich goed voor een machine lea...

Lees verder

Fraud and money laundering detection

Steeds meer banken, organisaties en financiële instellingen zijn verplicht om de integriteit van klanten te controleren op terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen. Naast de verplichting vanuit de Nederlandse Bank, is Customer Due Dilligence (CDD), of Know Your Customer (KYC), een interessante business case om operationeel risico te verminderen. Terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen kostten ...

Lees verder

Where data science meets energy markets

Dagelijks lopen energieleveranciers risico in de markt omdat zij het verschil tussen het daadwerkelijke en ingeschatte verbruik van hun klanten rechtstreeks in de markt moeten in- of verkopen tegen de dan geldende prijs. Hierdoor is het zaak om het geschatte verbruik van hun klanten zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen.            Door veranderende marktomstandigheden (denk aan de energietra...

Lees verder

Contract data validatie

Binnen één van Nederlands grootste energieleveranciers is voor de zakelijke markt de behoefte om de voorspelde verbruiken nog beter aan te laten sluiten op de daadwerkelijke verbruiken. Als onderdeel van de energietransitie draagt deze verbetering direct bij aan de verduurzaming van het serviceaanbod, waaronder prijsstelling richting afnemers. Sun the man:Intern opgestart en aangestuurd door accounting en control is er van...

Lees verder

Project uitrol Slimme Meter

Hoe kunnen we het meest efficiënt en klantvriendelijk aan de opdracht voldoen om al onze klanten een slimme meter aan te bieden, en deze bij 80% van de huishoudens ook daadwerkelijk te plaatsen?AchtergrondGezamenlijk zijn de Nederlandse netbeheerders ervoor verantwoordleijk dat het licht bij ons allemaal blijft branden. Hiernaast leven we in een periode van grote veranderingen wat betreft ons energieverbruik: de energietransitie waarbij we o...

Lees verder

Data analyse energy B2C

Binnen de Energy transitie hebben we tbv de afdeling Customer Insinghts onze bijdrage geleverd rondom de customer journey. Centraal hierbij zijn het maken van geavanceerde voorspelmodellen, verklaren en analyseren van data en het maken van visualisatie in diverse dashboards. Door te beschikken en rangschikken van veel data vanuit een datalake en dit te combineren met nieuwe technologieën zijn we in staat geweest om een aantoonbare meerw...

Lees verder
World Of Data