Where Data Science meets Marketing

It’s all about the expectation
Klantverwachting is een belangrijk speerpunt bij innovatie vraagstukken in relatie tot customer intimicy. Het mechanisme: happy customers provides more & better business is – en blijft een belangrijk gegeven.

Happy customers zijn eerder, en meer geneigd om meerdere producten/diensten af te nemen. Keerzijde van dit gegeven is dat de uitdaging van de totale organisatie om aan de customer expectation te voldoen ook groter wordt. Meerdere afdelingen, meerdere processen gaan elkaar kruisen en moeten bij elkaar worden gebracht.

Om hier invulling aan te geven is data vanzelfsprekend dé company asset om het happy customer mechanisme te vertalen naar business value en meer winstgevendheid.

Aan de basis van deze transitie staat data. Van bestaande klanten heb je immers meer kennis en informatie dan van (potentiële) nieuwe klanten. Deze data kan ingezet worden om te bepalen welk product(en) / services ook interessant zijn voor deze klant. Deze transitie noemen we “Next Best Action” en faciliteert de transitie van push naar pull marketing.

Om te bepalen wat de “Next Best Action” is, wordt er een impact score berekend. Deze impact score bepaalt wat een extra product oplevert voor de bestaande klant (value), de kans dat de bestaande klant ook converteert (relevantie) en of deze klant wel geschikt is (eligibility) Het ontwikkelen van deze algoritmen is gerealiseerd in samenwerking met meerdere data engineers en data scientist. Deze algoritmen worden samengebracht binnen een “orkestratie” engine.

Om bestaande klanten een Next Best Action aan te kunnen bieden, dient de “orkestratie” engine “getraind” te worden welke acties deze uit kan serveren. Hiervoor werken de data scientists en de marketeers nauw samen. Dit biedt marketing de mogelijkheid om campagne strategie de vertaalslag te maken naar solution customer strategie. Where data science meets marketing en vice versa.

Rol fitlancer
Vanuit de rol van Marketing Analytics Translator vertalen we executie van de data strategie naar business opportunities. Waarbij de brug slaan tussen de data engineers, data scientist en de business teams bepalend is voor het eindelijke happy customer succes.

Op basis van drie punten wordt deze brug geslagen:
1.     Afspraken welke worden gemaakt omtrent de Way-of-Working (Definition Of Done, RACI)
2.     Efficiënte bepaling van de prioritering (hoge impact business, lage effort data-experts)
3.     Interpretatie van de deliverables, zowel aan de kant van IT als organisatie

Binnen dit specifieke project hebben is de focus gelegd bij het opzetten van een instruction manual voor het live zetten van de acties in het Next Best Action framework. Hierin staat duidelijk beschreven welke informatie er van de markteers verwacht worden om de data-efficiency effectief te laten doorwerken, hiermee de customer expectations waar te kunnen maken door te personaliseren. Met andere woorden “van proposition push, naar solution pull”.


World Of Data