BI Human Resources Insights

In een omgeving die razendsnel verandert (processen, ICT en ways of working) is het essentieel om te sturen  op basis van de laatste inzichten.

De relatie tussen IT en het generen van inzichten voor de interne organisatie is voor elke bedrijf van cruciaal belang. Grote organisaties die versneld in een transitie fase terecht zijn gekomen en daar hun totale HR beleid op moeten aanpassen hebben nu nog meer baat bij een goede BI omgeving van hun totale HR domein.

Door de corona epidemie is het personenvervoer voor vakantie reizigers en de zakelijke markt extra zwaar getroffen. Hierdoor zijn er op korte termijn organisatorische keuzen gemaakt die ook hebben geleid tot (gedwongen) verandering binnen de HR populatie.

Vanuit dit gegeven is de vraag bij HR neergelegd om management en directie te voorzien van een wekelijkse en later maandelijkse update van de HR actualiteit van de organisatie als geheel.

Om snel te kunnen schakelen is vanuit de afdeling data science & BI een eerste versie van HR reporting tot stand gekomen. Deze eerste versie heeft haar resultaat bewezen. Hiermee is het hoger management in staat gesteld de juiste HR keuzen te maken voor de toekomst van de organisatie. 

Rol ElastIQ-Connect

Aan ElastIQ-Connect is de vraag gesteld om een bijdrage te leveren aan de realisatie van een verbeterde BI omgeving welke de HR status van de organisatie nog beter in detail weergeeft. Hierbij moet je denken aan openstaande vacatures, geplande en natuurlijke uitstroom, medewerkers tevredenheid, type verzuim, verlof ontwikkeling en verhouding type werkcontracten; en dit per afdeling, per bedrijfsonderdeel en als geheel.

Het doel is om sneller en makkelijker HR inzichten uit de verschillende bronsystemen te halen en delen met het management en de directie waarbij er geen handmatige acties of correcties plaats dienen te vinden.

Resultaat 

Ter optimalisering is er een python script geschreven welke geautomatiseerd de input vertaald. Hiermee wordt ook direct de data opgeschoond en in het juiste formaat gezet in een SQL database.

Vanuit deze database wordt het resultaat ontsloten in een Tibco Spotfire dashboard en gepresenteerd aan het management en de directie. Hiermee is het oorspronkelijke doel gerealiseerd om  management en directie te voorzien van de actuele  HR status van de totale organisatie en is HR in staat om beter en sneller hun beleid te vertalen naar competenties en ontwikkelingen.

World Of Data