Data Journey, It's all about remediation

It’s all about the data quality.
Elke succesvolle data journey begint met de vragen welke data beschikbaar is en wat de gebruikswaarde van deze data is?
 Om datamodellen te ontwikkelen en daaruit de juiste insights te creëren is een complete, up-to-date dataset essentieel. Daarbinnen is het van belang te weten welke klantinformatie cruciaal is én te bepalen of de data ook ingezet gaat worden om vergaande strategische en tactische beslissingen op te funden.   
 
In dit project is door een van de grootste kredietverstrekkers van Nederland de vraag gesteld om een exploratory data analysis uit te voeren met als hoofdvraag “Welke (verouderde) data vertegenwoordigd welke gebruikswaarde”. Kort gezegd: Project Data Journey.

Vraagstuk & Rol Fitlancer 
Door de steeds complexer wordende financiële vraagstukken en de controlerende ontwikkelingen c.q. vraagstukken –zoals AVG, DNB en de sociale impact van correct datagebruik– worden kredietverstrekkers uitgedaagd om het eigen klantenportefeuille kritisch te beoordelen. Na de kredietcrisis hebben veel kredietverstrekkers binnen de interne organisatie reeds stappen gezet. Zo zijn in veel gevallen IT en Processen meer met elkaar ‘aligned’. Maar ook is het snel en gemakkelijk aanbieden van kredieten aan de consument geoptimaliseerd om de eigen financiële prestaties te verbeteren.
 
Inmiddels is het verstrekken van kredieten veel meer minder gegeneraliseerd. Dat biedt kredietverstrekkers de mogelijkheid om het 'Know Your Customer'-principe in te zetten. Daarmee is het mogelijk om kredietverstrekking vanuit de individuele klantbehoefte aan te bieden wat leidt tot een betere (digitale) customer journey.
 
Door het combineren van aanwezige data uit verschillende bronsystemen, data waar nodig te herstellen én de juiste conclusies te trekken, zijn belangrijke speerpunten voor correct databeleid opgezet. Ter illustratie: In een database met 100.000 klanten heb je al snel 50 miljoen(!) datavelden die in verschillende systemen beschikbaar zijn.
 
Als 'Data Consultant' binnen dit project adviseert onze Fitlancer voornamelijk over het operationeel en productiewaardig neerzetten van een professionele Data Remedation oplossing. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het toetsen van diverse risicotriggers op de portefeuille van klanten; Risk Management genaamd.

Resultaat
Door structureel kritisch(er) naar de klantenportefeuille te kijken worden persoonsgebonden gegevens nauwkeuriger met elkaar vergeleken. Afwijkingen worden daarmee sneller inzichtelijk waardoor incorrecte, onvolledige of verplichte dossier documentaties kunnen worden aangevuld. De verklaring voor deze afwijkingen kan worden opgespoord, het dataprobleem gedetecteerd en het issue wordt opgelost.
Vanuit Project Data Journey kan dit deels door de klant zelf gedaan worden of samen met één van de KYC- en compliance specialisten.

World Of Data