Contract data validatie

Binnen één van Nederlands grootste energieleveranciers is voor de zakelijke markt de behoefte om de voorspelde verbruiken nog beter aan te laten sluiten op de daadwerkelijke verbruiken. Als onderdeel van de energietransitie draagt deze verbetering direct bij aan de verduurzaming van het serviceaanbod, waaronder prijsstelling richting afnemers.
 
Sun the man:
Intern opgestart en aangestuurd door accounting en control is er vanuit ElastIQ-Connect gekozen dat Sun de Valk dit project uitvoert. Doordat Sun zijn consultancy skills combineert met een sterke business- en data achtergrond is hij in staat om hiervoor zowel technisch- als business-wise de juiste rapportages richting accounting en control te maken.
 
De uitdaging:
Complexiteit in dit project lag (naast tijdsdruk) onder andere de hoeveelheid data, welke vanuit diverse bronsystemen ontsloten, verrijkt en gevalideerd dienden te worden. Tegelijkertijd dienden er samen met afdeling accounting en control ook een Financiële onderbouwing/toetsing van de uitkomst te komen. Om de voortgaan, knelpunten nog inzichtelijker te maken is tegelijkertijd een dashboard ontwikkeld met de belangrijkste KPI’s richting stakeholders. Binnen dit project is met name gebruik gemaakt van Power BI en voor benadering databases is SQL gebruikt.
 
Vanuit data-expertise is eerst structuur aangebracht in de diverse requirements, om vervolgende de data op te schonen, te vormen naar de vereisten vanuit de business, en natuurlijk ook de uitkomsten weer te valideren. Hierbij kan gedacht worden aan het berekenen van exposure per relatie op basis van uitbetaalde facturen, geïncasseerde en nog te incasseren betalingen.
 
Het resultaat:
Dit project heeft geresulteerd in een heldere uitkomst ten behoeve van de finale afrekening van de verbruiken in de betreffende contractperiode. Hierbij is een duidelijke rapportage en inzichten met betrekking tot verwacht toekomstig verbruik en de verrekening hiervan toegevoegd. Hierdoor is onze klant meer in control van zowel haar contractmanagement, verbruik als de afhandeling richting klanten.

World Of Data