Project uitrol Slimme Meter

Hoe kunnen we het meest efficiënt en klantvriendelijk aan de opdracht voldoen om al onze klanten een slimme meter aan te bieden, en deze bij 80% van de huishoudens ook daadwerkelijk te plaatsen?

Achtergrond
Gezamenlijk zijn de Nederlandse netbeheerders ervoor verantwoordleijk dat het licht bij ons allemaal blijft branden. Hiernaast leven we in een periode van grote veranderingen wat betreft ons energieverbruik: de energietransitie waarbij we onder andere afstappen van gas als energiebron, de toename van elektrisch rijden, de opkomst van zonnepanelen en daarbij de mogelijkheid van het terugleveren van energie aan het net, etc. Een van de dingen die ons op weg helpt naar een leefwereld vol nieuwe energie is de Slimme Meter. Deze Slimme Meter stelt zowel ons als onze klanten in staat om inzicht te krijgen in het energieverbruik. Dit leidt tot efficiënter gebruik van onze netten, maar ook voor snelle storingsoplossing en lager verbruik. Hiermee kunnen we gezamenlijk de stappen zetten naar een duurzame toekomst, voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Aanpak
In onze samenwerking met Stedin ondersteunen wij de organisatie en uitvoering van het Slimme Meter-project. Door middel van data-gedreven werken ondersteunen wij alle facetten van dit project: van het inzichtelijk maken van de voortgang op de plaatsing en aanbieding van de meters middels dashboarding, tot het efficiënter plannen en laten uitvoeren van de uiteindelijke plaatsing door de monteur. Daarnaast werken we actief aan bijvoorbeeld het correct registreren en opslaan van de juiste (voortgangs-)data en het maken van geavanceerde voorspelmodellen om zo onze voorraden en inkopen op peil te houden. 

Resultaat
Gedurende het Slimme Meter-programma hebben we al ruim een miljoen Slimme Meters geplaatst en aangesloten aan ons net. Hiermee zijn we goed op weg om aan onze opdracht te voldoen, en we beginnen ook steeds beter de positieve impact van de meter te zien: een lager energieverbruik en een groter bewustzijn over ons verbruik!

World Of Data