BI Human Resources Insights

In een omgeving die razendsnel verandert (processen, ICT en ways of working) is het essentieel om te sturen  op basis van de laatste inzichten.De relatie tussen IT en het generen van inzichten voor de interne organisatie is voor elke bedrijf van cruciaal belang. Grote organisaties die versneld in een transitie fase terecht zijn gekomen en daar hun totale HR beleid op moeten aanpassen hebben nu nog meer baat bij een goede BI omgeving van hun totale HR domein.Door de corona epidemie is het personenvervoer voor vakantie reizigers en de zakelijke markt extra zwaar getroffen. Hierdoor zijn er ...

Lees verder

Data infrastructure by Azure

Binnen een van de Nederlandse grootbanken wordt hard gewerkt aan het opzetten van een data-driven workflow. Om dusdanig complexe organisaties nog meer data-driven te maken worden verschillende data teams opgezet, waaronder het consumer team. Grootbanken genereren en verwerken enorm veel data. Dit maakt het proces om alle workflows data-driven te krijgen extra uitdagend. De wens vanuit de opdrachtgever is om zogenaamde consumer teams aan te sluiten op een gecentraliseerde data-infrastructuur. Deze consumer teams voeren diverse analyses uit en maken rapportages door gebruik te maken van voor hen...

Lees verder

Data Journey, It's all about remediation

It’s all about the data quality.Elke succesvolle data journey begint met de vragen welke data beschikbaar is en wat de gebruikswaarde van deze data is? Om datamodellen te ontwikkelen en daaruit de juiste insights te creëren is een complete, up-to-date dataset essentieel. Daarbinnen is het van belang te weten welke klantinformatie cruciaal is én te bepalen of de data ook ingezet gaat worden om vergaande strategische en tactische beslissingen op te funden.    In dit project is door een van de grootste kredietverstrekkers van Nederland de vraag...

Lees verder

Data Science Supply chain

Door de COVID-19 uitbraak is de balans tussen verkoop via fysieke winkels en online verkopen in een sneltreinvaart veranderd. Waar het pré Corona nog een keuze was een product offline of online aan te schaffen, is de consument vandaag de dag genoodzaakt een product online te kopen. Dit resulteert direct in langere wachttijden binnen de leveringsketen een ook de volgorde binnen de bestaande supply chain is enorm gewijzigd. Om alle leveringsvraagstukken binnen een acceptabele tijdsduur op te lossen draaien logistieke systemen momenteel overuren en wordt er binnen de gehele logistiek sterk...

Lees verder

Van data platform naar Power BI implementatie

Na de uitrol van een nieuw ERP systeem bij ‘s-werelds grootste private leverancier van zuivelproducten, is de behoefte naar datagedreven besluiten ontstaan. Er is een project gestart om de beschikbare data centraal te bewaren, (de)centraal te bewerken en via een BI-tool aan de business units aan te bieden. Voor het data platform en bewerking is gebruik gemaakt van respectievelijk Snowflake en Matillion. De geselecteerde BI-tool betreft Power BI.Rol ElastIQ-Connect Onze Fitlancer is gestart als BI Controller met als doel ondersteuning te bieden bij verschillende financiële ...

Lees verder

Return your purchase

Veel online bedrijven zijn voor het leveren van hun spullen aan consumenten afhankelijk van bedrijven als PostNL, DHL, Royal Mail en DPD. Omdat service steeds belangrijker wordt is een snelle levering belangrijk. Belangrijker misschien nog wel is de afhandeling van retouren. Hierbij willen bedrijven in de mindset of ‘best service’ er zo snel mogelijk voor zorgen dat zij de consument het geld terug kunnen geven. Omdat online bedrijven vaak werken in verschillende landen en daardoor met verschillende postale bedrijven, is het monitoren van de retouren ingewikkeld en tijdrovend.Het Pr...

Lees verder

Tune in at ElastIQ DataL@b

Het televisielandschap is in razendsnel tempo aan het veranderen. Van lineair tv kijken naar streamingsdiensten en het kijken van “gewone” tv via apps. De afgelopen jaren een grote verschuiving geweest van een traditioneel uitzendcultuur naar het digitale interactieve tijdperk. Daarbij is het mediagebruik versnipperd geraakt, wat het in de praktijk moeilijk maakt te bepalen óf en wanneer een uitzending succesvol is.Deze ontwikkelingen staan in schril contrast met de manier waarop kijkcijfers vandaag de dag nog steeds gemeten worden; verspreid in Nederland zijn er 1.250 fysie...

Lees verder

IT’s all about trust to prevent and improve

Binnen één van Nederlands grootste steden wordt gewerkt aan een transformatie van het proces voor het in behandeling nemen en bekijken van aanvragen voor persoonlijke financiële hulp. De huidige focus binnen dit aanvraagproces ligt op het controleren van de aanvragen en het naleven van de opgestelde procedures. Het doel van dit nieuwe project is om het aanvraagproces te transformeren van een aanvraagproces naar een vorm van ondersteuning en dienstverlening naar de hulpzoekende. Dit gebaseerd op een grondslag van wederzijds vertrouwen met als doel om verdere sociale fina...

Lees verder

Data management Grip op Data

Gezien de toename van beschikbare informatie gaan veel organisaties steeds meer ‘data driven’ werken. Data geeft inzicht in de actuele status van het bedrijf, maar wordt ook gebruikt om beslissingen te nemen. Gebruik van data levert -ironisch genoeg- nog meer data op en kan leiden tot essentiële antwoorden. Tegelijkertijd levert het ook nieuwe vraagstukken op zoals: Over welke data beschikken wij nog meer binnen onze organisatie? Welke data gebruiken we en wat is daarvan de kwaliteit?Vooral in grote organisaties komen deze vraagstukken veelvuldig voor. Doordat data steeds meer...

Lees verder

Process re-design

Onze klant is een internationale producent van bouwelementen die opereert vanuit diverse locaties in Europa waarvan ook een aantal locaties zich in Nederland bevinden. Om efficiënter te worden en ook naar de toekomst toe competitief mee te kunnen bewegen in de markt is er besloten tot een volledig re-design van het IT-landschap en de bedrijfsprocessen. Binnen dit re-design is het doel het harmoniseren en verbeteren van bedrijfs-processen en de IT- & rapportagestructuur tussen de fabrieken en het hoofdkantoor, om zo een grote efficiëntieslag te maken. Hierbij richt é&e...

Lees verder

Machine Learning bij Financieel Fraude-onderzoek

Inleiding Nederland kent momenteel ongeveer 1,2 miljoen MKB-ondernemingen die allemaal belastingaangifte doen. Het gros van deze aangiften is correct, maar een klein deel is (bewust of onbewust) incorrect ingediend. De Belastingdienst wil deze incorrecte aangiften graag zo goed mogelijk detecteren, zodat (dure) boekenonderzoeken zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. De boekenonderzoeken uit het verleden lenen zich goed voor een machine learning oplossing: met behulp van algoritmes kan op basis van de data van onderzochte subjecten en de bijbehorende correctiebedragen een verband worden ...

Lees verder

RPA procesoptimalisatie bij Nederlandse grootbank

Binnen de afdeling Operations van een Nederlandse grootbank vinden veel handmatige processen plaats. Vaak gaat het hier om relatief eenvoudige processen, die door een lappendeken van legacy systemen moeilijk end-to-end te automatiseren zijn. Dit belemmert de grootschalige digitale transformatie waarin veel banken zich bevinden. Robotic Process Automation (RPA) kan in dit soort gevallen de – veelal tijdelijke – oplossing zijn. Door RPA-oplossingen worden business processen gedeeltelijk door een virtuele robot overgenomen. Dergelijke oplossingen kunnen leiden tot een vermindering van...

Lees verder

Know Your Customer

Financiële instellingen zijn vanuit De Nederlandsche Bank en wetgeving verplicht om grondig onderzoek te doen naar zowel hun nieuwe als bestaande klanten om te voorkomen dat ze zaken doen met klanten die betrokken zijn bij terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen. Naast dat zakendoen met niet-integere klanten kan zorgen voor integriteitsrisico’s en reputatieschade wordt er jaarlijks wereldwijd ruim €1,45 biljoen aan resultaat verloren door criminele activiteiten. Dat maakt dat het Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) proces steeds bel...

Lees verder

Product Owner Customer Relationship Management

Om te zorgen dat onze opdrachtgever binnen de energiesector de leveringszekerheid tijdens de energie transitie kan blijven waarborgen, en waar mogelijk kan verbeteren helpt ElastIQ-Connect bij het optimaliseren van de mogelijkheden van het CRM-systeem.  Het gaat hierbij om klantenservice, klantrelatie, contracten met klanten en coördineren van financiële vastlegging en afhandeling naar fysiek aangesloten klanten die een afnemende-of toeleverende rol in de energiewereld hebben. Microsoft Dynamics Customer Relationship Management-software CRM legt hierbij de basis voor het automat...

Lees verder

Maatwerk Microsoft Power BI training

BI & Analytics Reporting wordt steeds toegankelijker voor bedrijven. Aangezien Microsoft Power BI standaard meegeleverd wordt bij Microsoft Office staat organisaties niets meer in de weg Power BI in te zetten. Immers is het gebruik van Excel in alle lagen van de organisatie toegepast. Wat kunnen de consultants vanuit de ElastIQ-Academy betekenen? Wij helpen organisaties op weg in zowel de implementatie als bij het gebruiken van Power BI. Eén van de oplossingen die geleverd wordt, is een maatwerk training.  Om een beeld te geven hoe een dergelijk traject binnen uw organisatie er...

Lees verder

Next-level Finance Reporting

Tableau wordt vaak in één adem genoemd met business dashboard. Logisch gezien de vele (overzichtelijke en analyserende) dashboards die in Tableau ontwikkeld worden. Heb je echter al eens overwogen om jouw meer gestandaardiseerde rapportages over te hevelen naar Tableau? Lees hieronder wat dit kan betekenen voor de efficiency en betrouwbaarheid van jouw (financiële) rapportages. AchtergrondNa een succesvolle lancering van Tableau dashboarding binnen de afdeling Marketing, ontwikkelde zich ook bij Finance de behoefte om bestaande rapportages naar een ‘next level’ t...

Lees verder

Fraud and money laundering detection

Steeds meer banken, organisaties en financiële instellingen zijn verplicht om de integriteit van klanten te controleren op terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen. Naast de verplichting vanuit de Nederlandse Bank, is Customer Due Dilligence (CDD), of Know Your Customer (KYC), een interessante business case om operationeel risico te verminderen. Terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen kostten Nederlandse bedrijven in 2019 miljarden aan verloren resultaat. Reputatieschade kan optreden als organisaties het klantenportfolio niet juist in beeld...

Lees verder

Where data science meets energy markets

Dagelijks lopen energieleveranciers risico in de markt omdat zij het verschil tussen het daadwerkelijke en ingeschatte verbruik van hun klanten rechtstreeks in de markt moeten in- of verkopen tegen de dan geldende prijs. Hierdoor is het zaak om het geschatte verbruik van hun klanten zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen.            Door veranderende marktomstandigheden (denk aan de energietransitie, de omslag naar elektrisch rijden, subsidies voor verduurzaming van het huis, etc.) is het voor onze klant, een grote energieleverancier in Ned...

Lees verder

Impactanalyse van kapitaal- en liquiditeitseisen voor Nederlandse grootbank

Eén van de grootste lessen die voortvloeide uit de vorige financiële crisis is dat financiële instituten (banken, verzekeraars en pensionfondsen) niet over voldoende liquiditeit beschikten toen de markten in mineur gingen. Om aan de kapitaal- en liquiditeitseisen vanuit de kaders van de wet- en regelgeving te voldoen zijn deze eisen sindsdien aangescherpt. Deze zijn vastgesteld binnen het Bazel Comité en hebben als doel om de toekomstige financiële stabiliteit te vergroten. Onze opdrachtgever, een van de Nederlandse grootbanken, wordt ook geacht haar verstrekt...

Lees verder

Implementatie Power BI Finance & Control lighting (led)business

Door de snelle groei van het aantal producten, klanten en toeleveranciers (alsmede internationalisering van de afzet) is vanuit de afdeling Finance & Control van een grote speler in de lichtmarkt behoefte ontstaan om sneller, betrouwbaarder en eenvoudiger financiële data uit meerdere ERP systemen te destilleren en te presenteren. Na een succesvolle pilot is gekozen om Microsoft Power BI in te zetten. Het doel hiervan is om betere datasets te ontwikkelen en om heldere en eenduidige rapportages te generen. Daarnaast is de wens om de business controllers en finance medewerkers op te...

Lees verder

Data driven customer journey insights

Een sterk groeiend merk binnen de verzorging en luxury wil meer uit de transactie data halen. Deze transactie data kent meerdere doelen. Te weten: marketing, business development en -extension. Primair wordt gestart met het analyseren en inzichtelijk maken van relaties tussen klanten, aangeschafte producten en de relatie tussen de producten onderling.AchtergrondOoit begonnen met één product en inmiddels uitgegroeid tot een dozijn aan producten, waarbij het assortiment zich verder blijft uitbreiden. Vanuit de verdere groei is het belangrijk dat de productmanager weet hoe nieu...

Lees verder

Contract data validatie

Binnen één van Nederlands grootste energieleveranciers is voor de zakelijke markt de behoefte om de voorspelde verbruiken nog beter aan te laten sluiten op de daadwerkelijke verbruiken. Als onderdeel van de energietransitie draagt deze verbetering direct bij aan de verduurzaming van het serviceaanbod, waaronder prijsstelling richting afnemers. Sun the man:Intern opgestart en aangestuurd door accounting en control is er vanuit ElastIQ-Connect gekozen dat Sun de Valk dit project uitvoert. Doordat Sun zijn consultancy skills combineert met een sterke business- en data acht...

Lees verder

Proces optimalisatie bij financiële dienstverlener

Hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers van de afdeling Trade Services zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen? Achtergrond De afdeling Trade Services zorgt ervoor dat klanten internationaal kunnen ondernemen door verschillende betaaloplossingen aan te bieden. Verschillende teams binnen de afdeling verwerken de betreffende betaaloplossingen door een bepaald proces te doorlopen. Het procesmanagementteam zorgt ervoor dat het proces uitgevoerd kan worden en -waar mogelijk- kijkt of het proces efficiënter kan. Aanpak Op basis van de Lean filosofie zijn huidige processen gestandaardise...

Lees verder

One view: Altijd en overal dezelfde data inzichten

One view: Altijd en overal dezelfde data inzichtenVoor een grote Europese retailer die actief is vanuit meerdere landen, is het niet alleen zaak dat stakeholders en inkopers op basis van recente data goede beslissingen kunnen nemen. Maar ook dat de data en inzichten uniform en altijd actueel zijn over de verschillende vestigingen. Aanpak Vanuit de bestaande datastructuur was het moeilijk één overzichtsdashboard te creëren. Om te zorgen dat er wel “one single version of the truth” door het gehele bedrijf ontstaat is er eerst gezorgd dat over de verschillen sy...

Lees verder

RPA implementatie Aviation

Het aviation team, waaronder RPA valt, heeft een grootse missie: Medewerkers bevrijden van eentonige en repetitieve taken en deze taken vervangen door geautomatiseerde oplossingen op basis van Robotic Process Automation (RPA) technologieën. Achtergrond Het doel hiervan is om de robot uit de mens te halen en de mens hierdoor weer mens te laten zijn. De medewerkers kunnen door het wegnemen van deze taken hun focus verleggen naar andere werkzaamheden, waardoor o.a. de efficiëntie en tevredenheid omhoog gaan. Bovendien zorgt RPA voor een afname van de foutgevoeligheid en stelt h...

Lees verder

Implementatie bij toonaangevend vastgoedbeheerder

Een toonaangevende vastgoedbeheerder ontwikkelt een methode om op een zo efficiënte en effectief mogelijke manier vastgoedeigenaren van een real-time forecast te voorzien met daarin de juiste en meest recente (financiële) informatie over hun beleggingen. AchtergrondDoor de sterk stijgende vraag naar woningen in de huidige markt en de ombouw van voormalig kantoorpanden naar bijvoorbeeld short-stay woningen zijn steeds meer vastgoedeigenaren aan het kijken naar manieren om te innoveren en verbeteren met o.a. de planning, het beheer en het onderhoud van hun beleggingsportefeuille. Va...

Lees verder

Insights to decide: Automated dashboarding

Een gerenommeerde fashion retailer wenst voor haar inkopers een real-time dashboard te maken zodat zij de prestaties van reeds ingekochte goederen proactief kunnen monitoren en data-driven besluiten kunnen nemen over de nader te plaatsen orders. AchtergrondMet duizenden nieuwe artikelen per seizoen is het als inkoper enorm van belang te weten welke artikel(groep)en snel oppakken, waarop het meeste rendement/marge gemaakt wordt en op welk artikel dus bijgekocht moet worden. Anderzijds is het minstens zo belangrijk om te weten wat niet tot nauwelijks verkopen genereert, zodat uitgesloten word...

Lees verder

Inventarisatie en analyse van risico's op financiële markt

Door de groei van de deeleconomie (Uber, AirBnB) en nieuwe vormen van financiëring (denk aan cryptovaluta, peer-to-peer lending en crowdfunding) ontstaan er continu nieuwe vormen van financiële markten. Hierin speelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een belangrijke rol met betrekking tot regelgeving en monitoring. Hoe kan de AFM haar operationele en financiële risico’s op een gestructureerde wijze monitoren en, waar nodig, mitigeren? Achtergrond Als toonaangevende financiële gedragstoezichthouder is de AFM continu bezig met het inschatten van marktrisic...

Lees verder

Predictive value Real Estate

Voor een van Nederlands grootste hypotheek verstrekkers hebben wij onze focus gelegd rondom het rapporteren en narekenen van risico profielen en analyse tbv AFM en DNB. Aan de hand van de standaarden zoals IFRS & Basel zijn we in staat geweest om de informatie & data sneller en beter inzichtelijk te maken. Waardoor deze makkelijker gedeeld kan worden en analyse op mogelijke afwijkingen plaats kan vinden. Hierbij hebben we ook de eerste stappen kunnen maken om SAS technologie te implementeren waardoor er meer tijd over is gebleven om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data te v...

Lees verder

Risico-inventarisatie spoorwegveiligheid

Kan ElastIQ-Connect ons helpen met het actualiseren van de risico-inventarisatie op het gebied van spoorwegveiligheid. En tevens helpen met het opstellen van een beheerplan voor deze hazard log (risico-inventarisatie). AchtergrondOm de doelen van de organisatie op het gebied van spoorwegveiligheid te kunnen behalen is het nodig te weten welke risico’s deze doelen in de weg kunnen staan. Het is daarom noodzakelijk een goed overzicht te houden van de gevaren en risico’s die zich kunnen voordoen rondom het rijden van treinen. Hierbij valt te denken aan botsingen, brand en ontsporin...

Lees verder

Project uitrol Slimme Meter

Hoe kunnen we het meest efficiënt en klantvriendelijk aan de opdracht voldoen om al onze klanten een slimme meter aan te bieden, en deze bij 80% van de huishoudens ook daadwerkelijk te plaatsen?AchtergrondGezamenlijk zijn de Nederlandse netbeheerders ervoor verantwoordleijk dat het licht bij ons allemaal blijft branden. Hiernaast leven we in een periode van grote veranderingen wat betreft ons energieverbruik: de energietransitie waarbij we onder andere afstappen van gas als energiebron, de toename van elektrisch rijden, de opkomst van zonnepanelen en daarbij de mogelijkheid van het terugl...

Lees verder

Data analyse energy B2C

Binnen de Energy transitie hebben we tbv de afdeling Customer Insinghts onze bijdrage geleverd rondom de customer journey. Centraal hierbij zijn het maken van geavanceerde voorspelmodellen, verklaren en analyseren van data en het maken van visualisatie in diverse dashboards. Door te beschikken en rangschikken van veel data vanuit een datalake en dit te combineren met nieuwe technologieën zijn we in staat geweest om een aantoonbare meerwaarde te leveren aan de business die hierdoor nog doelgerichter de eindgebruiker kan adviseren en benaderen. De totale customer experience is hierdoor...

Lees verder
World Of Data