Data analyse & insights in de energietransitie

Binnen de energietransitie zijn er meerdere grote uitdagingen zoals het oplopen van de wachtlijsten vanwege netcongestie. Om hierbij te helpen is vanuit ElastIQ een data- en processpecialist gestart
om te fungeren als bruggenbouwer tussen business, IT en data. Met als doel deze wachtlijst korter te maken en uiteindelijk op lossen. In deze story kijken we hoe deze rol bijdraagt aan het stroomlijnen van de dienstverlening aan grootverbruikers en de strategische besluitvorming binnen het energiedomein.

Rol Fitlancer

Een onderdeel van de functie is om heldere analyses en inzichten op te stellen zodat het hoger management de juiste prioriteiten kan stellen en beleidskeuzes kan maken. Veel van de analyses gaan over actuele problemen binnen de energiesector, zoals het oplopen van de wachtlijsten en het omgaan met netcongestie. Deze analyses raken een groot deel van de organisatie en hebben een groot maatschappelijk belang. Een voorbeeld van een uitgevoerde analyse is het effect op de wachtlijsten wanneer er niet gewerkt wordt met een First-Come-First-Serve principe, maar er doormiddel van een maatschappelijk kader prioriteiten worden verleend. Zo kun je bijvoorbeeld verwachten dat medische aanvragen altijd voorrang krijgen op transportcapaciteit. 

Naast analytische taken is er ook een belangrijke rol als bruggenbouwer. Het doel is om alle decentrale vestigingen op eenzelfde werkwijze over te krijgen zodat ze makkelijk van elkaar kunnen leren en de samenwerking wordt vergroot. Uitdagingen hierbij zijn het stroomlijnen van alle verschillende werkwijzen en samenvoegen van de huidige dashboarden en analyses.

Conclusie

Analytisch vermogen en een vooruitziende blik essentieel om de verschillende uitdagingen in de energietransitie aan te gaan. Vanuit ElastIQ helpen we de opdrachtgever doormiddel van heldere inzichten die gebruikt worden voor strategische adviezen. Met gedrevenheid en passie voor data dragen we bij aan een efficiënte, veilige en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst.

World Of Data