Fraud and money laundering detection

Steeds meer banken, organisaties en financiële instellingen zijn verplicht om de integriteit van klanten te controleren op terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen. Naast de verplichting vanuit de Nederlandse Bank, is Customer Due Dilligence (CDD), of Know Your Customer (KYC), een interessante business case om operationeel risico te verminderen. Terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen kostten Nederlandse bedrijven in 2019 miljarden aan verloren resultaat. Reputatieschade kan optreden als organisaties het klantenportfolio niet juist in beeld hebben gebracht of actueel houden. Het CDD-domein is daarom continu onderhevig aan verandering in wet- & regelgeving, trends en technologische kansen.

Aanpak 
Vanuit een van de Customer Risk Detection Squads van een Nederlandse grootbank worden dagelijks alle klanten gescand op hun integriteit. Hierbij worden met behulp van complexe IT systemen, architecturen en databronnen met elkaar gecombineerd en verbonden. De 'Business' (bestaande uit CDD-analisten, juristen en juridisch adviseurs) worden geadviseerd over klanten met de hoogste risico's om daar handmatig gerichter zicht op te hebben. De regels, systemen en data worden ingezet om te signaleren, maar ook om te voorspellen (hierbij wordt gebruik gemaakt van scraping, data science en algoritmes).


Rol consultants ElastIQ-Connect
Onze Business Analysten vertalen de wensen en behoeftes van de business, executives, developers, consultants en beheerders in concrete en toepasbare oplossingen. Voor het vertalen van de 'requirements' in werkbare toepassingen, dient verschillend (technisch) en vakinhoudelijk analysewerk uitgevoerd te worden. Daarnaast houden onze analysten zich bezig met het bepalen van welke prioriteiten het CDD team dient te stellen en helpt te bepalen welke bottlenecks of openstaande problemen opvolging/verdieping nodig hebben. Door het combineren van econometrische modellen met IT, techniek, processen en vooral data zijn we in staat om adequate oplossing en verbeteringen aan te brengen.

Resultaat
In samenwerking met de product-owner en SCRUM-master worden de prioriteiten bepaald. Naast het analyseren van processen en systemen worden data-analyses uitgevoerd voor consultants en stakeholders van de Squad. Ad-hoc verbeteringen en automatiseerslagen worden door de Analyst met code-producten opgelost. Ieder teamlid is daarnaast periodiek verantwoordelijk voor de operationele voortgang m.b.t. opleveringen, producties en incidenten.
Inmiddels is er een Data-Driven approach plan ontwikkeld om variabelen en indicatoren nog nauwkeuriger en voorspellender te bepalen op het gebied van CDD en KYC.

Uiteindelijk wordt de financiële wereld weer een stukje veiliger voor alle bancaire klanten, en zijn we er trots op dat we vanuit het ElastIQ-Connect team hier in mogen bijdragen.

World Of Data