Van data platform naar Power BI implementatie

Na de uitrol van een nieuw ERP systeem bij ‘s-werelds grootste private leverancier van zuivelproducten, is de behoefte naar datagedreven besluiten ontstaan. Er is een project gestart om de beschikbare data centraal te bewaren, (de)centraal te bewerken en via een BI-tool aan de business units aan te bieden. Voor het data platform en bewerking is gebruik gemaakt van respectievelijk Snowflake en Matillion.
De geselecteerde BI-tool betreft Power BI.

Rol ElastIQ-Connect 
Onze Fitlancer is gestart als BI Controller met als doel ondersteuning te bieden bij verschillende financiële (periodieke) afsluitingen en tevens de groeiende behoefte aan rapportages op te zetten.

Vanuit de rol van BI Controller is er naartoe gewerkt om het project vanuit Finance perspectief te dragen en aan te sturen. De rol van onze Fitlancer is daarmee getransformeerd van Finance BI Controller naar Product Owner.

Als BI Controller & Product Owner is gefocust op de volgende onderdelen:
·      Visie- en beleid van het data platform in lijn brengen met die van de organisatie
·      Aansturen en bijsturen van het projectteam gedurende sprints (bestaande uit Data Engineers en BI-specialisten)
·      Stakeholder management op alle niveaus
·      Implementatie en embedding van het proces en kennis binnen de organisatie
·      Samenstellen van diverse Power BI rapportages
·      Ondersteuning gedurende maand- en jaarafsluiting processen

Resultaat
Door de inzet van ElastIQ-Connect is in korte tijd bijgedragen aan borging van Finance & Control processen. Daarnaast is de beschikbaarheid van kwalitatieve data vertaald naar informatieve rapportages en is het Power BI kennisniveau binnen de organisatie verhoogd.

Door het verankeren van nieuwe BI mogelijkheden zijn heldere business insights gecreëerd. Hierdoor is de totale organisatie nog beter in staat om data gedreven antwoorden te geven op business gerelateerde vraagstukken.

World Of Data