Tune in at ElastIQ DataL@b

Het televisielandschap is in razendsnel tempo aan het veranderen. Van lineair tv kijken naar streamingsdiensten en het kijken van “gewone” tv via apps. De afgelopen jaren een grote verschuiving geweest van een traditioneel uitzendcultuur naar het digitale interactieve tijdperk. Daarbij is het mediagebruik versnipperd geraakt, wat het in de praktijk moeilijk maakt te bepalen óf en wanneer een uitzending succesvol is.

Deze ontwikkelingen staan in schril contrast met de manier waarop kijkcijfers vandaag de dag nog steeds gemeten worden; verspreid in Nederland zijn er 1.250 fysieke kastjes waarmee we het kijkgedrag van circa 2.750 personen gemeten wordt. Het grootste probleem hierbij is dat andere type schermen zoals laptop, telefoon, uitzending gemist en commerciële TV apps niet worden meegenomen in de cijfers.
Tóch worden deze cijfers geëxtrapoleerd naar “Nederland” en als zodanig behandeld. Deze kijkcijfers hebben enorme impact. Denk aan advertising, subsidie, programmering en het beïnvloeden van opinies.

Hoe organiseer je data-driven TV-programmering?
Het ElastIQ-DataL@b is gevraagd de verschillende kijkcijferdata onder de loep te nemen en daarop een data driven model te ontwikkelen. De achterliggende vraag die hierbij centraal staat is “Hoe gedragen doelgroepen zich rondom een evenement1/ programma(type)?”.
Zodra dat inzichtelijk is resteert de vraag hoe de programmering rondom een evenement te optimaliseren.

Proces:
Dit project is gestart met data inventarisatie en identificatie waarin onderzocht is welke data gebruikt kan én mag worden. Daarna is door verschillende Fitlancers achterhaald welke wiskundige modellen in te zetten zijn om überhaupt in te kunnen spelen op kijkersgedrag rondom een evenement. Vervolgens is een methode bedacht om gedrag rondom een evenement te kwantificeren. Het doel van deze exercitie is het identificeren van patronen die als input kunnen dienen voor de programmering. 

Na deze exploratie is een Machine-Learning model gebouwd. Dit model zal bijgeschaafd blijven worden om het gedrag van de verschillende doelgroepen rond een evenement zo goed mogelijk te kunnen voorspellen- en natuurlijk nog meer te verbeteren. Het vervolg van dit project focust zich op de doelgroep die niet naar een evenement kijkt en daarmee qua gedrag minder voorspelbaar is. Voor deze groep zal op basis van historische data een aangepaste programmering worden gemaakt om zoveel mogelijk kijkers te trekken- en hiermee je doelgroep ook te voorzien van een juiste programmering.

So stay tuned….at the ElastIQ-DataL@B channel
 
1 Een evenement is een programma (type); denk aan Boer zoekt vrouw (reality), GTST (soapserie) of een Champions League wedstrijd (sport)

World Of Data