RPA procesoptimalisatie bij Nederlandse grootbank

Binnen de afdeling Operations van een Nederlandse grootbank vinden veel handmatige processen plaats. Vaak gaat het hier om relatief eenvoudige processen, die door een lappendeken van legacy systemen moeilijk end-to-end te automatiseren zijn. Dit belemmert de grootschalige digitale transformatie waarin veel banken zich bevinden. Robotic Process Automation (RPA) kan in dit soort gevallen de – veelal tijdelijke – oplossing zijn. Door RPA-oplossingen worden business processen gedeeltelijk door een virtuele robot overgenomen. Dergelijke oplossingen kunnen leiden tot een vermindering van het benodigd aantal FTE (kostenreductie),  hogere snelheid van verwerking (hogere klanttevredenheid) en afname van het aantal fouten (risicomitigatie) en ze geven medewerkers meer ruimte voor uitdagender werk (hogere medewerkerstevredenheid). Een bijkomend voordeel is dat RPA het makkelijker maakt om processen inzichtelijk te maken aan de hand van data.

Rol Fitlancer
Onze consultant heeft een veelzijdige rol in de robotiseringsslag binnen Operations. Dit begint bij het identificeren van te robotiseren processen. Na deze eerste identificatie worden de verwachtte impact en benodigde effort gemeten. Belangrijke overwegingen hierbij zijn de technische en procesinhoudelijke complexiteit en de afhankelijkheid van externe systemen. Ook worden eventuele compliance, legal en risk issues in kaart gebracht. Onze consultant is hierbij de verbindende factor tussen de verschillende stakeholders, projectleden en de opdrachtgever. Als een project wordt opgepakt brengt onze consultant, in samenwerking met de betrokken teams, de business rules in kaart. Deze vertaalt hij in requirements op basis waarvan de ontwikkelaar de robot bouwt. Onze consultant is gedurende het project verantwoordelijk voor de voortgang, het betrokken houden van alle stakeholders en de uiteindelijke livegang van de robot.

In de praktijk
Maandelijks verwerkt de bank duizenden beslagleggingen op rekeningen van haar klanten. Deze beslagleggingen moeten direct bij binnenkomst verwerkt worden. In dit proces heeft een robot verschillende werkzaamheden overgenomen van de werknemers, met name aan de voorkant van het proces. Dit heeft geleid tot substantiële besparingen. Daarbij draagt de robot bij aan een snellere verwerking van beslagleggingen, betere informatievoorziening richting klant en deurwaarder en verkleint hij de kans op fouten die kunnen leiden tot schade voor de bank.

World Of Data