Risico-inventarisatie spoorwegveiligheid


Kan ElastIQ-Connect ons helpen met het actualiseren van de risico-inventarisatie op het gebied van spoorwegveiligheid. En tevens helpen met het opstellen van een beheerplan voor deze hazard log (risico-inventarisatie).


Achtergrond
Om de doelen van de organisatie op het gebied van spoorwegveiligheid te kunnen behalen is het nodig te weten welke risico’s deze doelen in de weg kunnen staan. Het is daarom noodzakelijk een goed overzicht te houden van de gevaren en risico’s die zich kunnen voordoen rondom het rijden van treinen. Hierbij valt te denken aan botsingen, brand en ontsporingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd hazard log waarin de risico’s schematisch (in de vorm van een vlinderdas) worden weergegeven. Hierbij is het van belang dat de gegevens in deze hazard log overeenkomen met de daadwerkelijke situatie. Dit maakt ook het beheer van de hazard log essentieel.

Aanpak
De eerste fase richt zich erop om in Agile sprints van een aantal weken middels onder andere expert-sessies en beschikbare data (zowel kwalitatief als kwantitatief), zoals gegevens uit de meldingssystemen en risicoanalyses, de actuele gevaren en risico’s in kaart te brengen en in zogeheten “BowTies”. Hierbij worden de mogelijke oorzaken, de ongewenste gebeurtenis en de mogelijke gevolgen in de vorm van een vlinderdas weergegeven. Vervolgens is het belangrijk om middels processen te waarborgen dat deze gevaren en risico’s actueel gehouden worden door veranderingen en nieuwe inzichten in te passen. Door onze Agile aanpak waren we nog beter in staat om effectief en efficiënt te komen tot de juiste resultaten.


Resultaat
Het resultaat is een hoogwaardig, en goed bij te houden systeem waarbij in een hazard log de (actuele) risico’s op het gebied van spoorwegveiligheid inzichtelijk zijn. Hiermee is de beheersbaarheid van deze risico’s sterk verbeterd. Naast het behouden van de betrouwbaarheid en tijdigheid van ons spoorwegennet vergroot het de veiligheid van onze reizigers en collega’s!

World Of Data