Process re-design

Onze klant is een internationale producent van bouwelementen die opereert vanuit diverse locaties in Europa waarvan ook een aantal locaties zich in Nederland bevinden. Om efficiënter te worden en ook naar de toekomst toe competitief mee te kunnen bewegen in de markt is er besloten tot een volledig re-design van het IT-landschap en de bedrijfsprocessen. Binnen dit re-design is het doel het harmoniseren en verbeteren van bedrijfs-processen en de IT- & rapportagestructuur tussen de fabrieken en het hoofdkantoor, om zo een grote efficiëntieslag te maken. Hierbij richt één van de hoofdprojecten zich op het inrichten van een toekomstbestendig CRM-systeem dat qua data als single point of truth zal gelden binnen het commerciële proces. Om deze systematiek te kunnen realiseren moeten eerst de huidige processen en requirements in kaart gebracht en geanalyseerd worden, waarna modules en systemen getest en geïmplementeerd kunnen worden middels een koppeling tussen SAP en het gekozen CRM-systeem.

Vraagstuk & Rol Fitlancer
Binnen dit project vervult onze Fitlancer de rol van projectcoördinator. In samenwerking met de projectmanager ligt de focus op de volgende zaken:
  • De drijvende kracht achter het in kaart brengen van land- en fabriek-specifieke eisen en fungeren als vraagbaak voor de verschillende locaties, waarbij wij bijdragen bij het verhelderen en opzetten van processen, requirements en de scoping van deliverables.
  • Verantwoordelijk voor de voortgang van de migratie van de legacy CRM-systemen naar SAP CRM. Hieronder valt ook de analyse van de gebruikersdata, waarbij verschillende tools zijn ingezet (o.a. SQL, Alteryx) naargelang de structuur van het huidige systeem.
  • Het ontwikkelen van efficiënte dashboarding en rapportageprocessen die de beschikbare data omzetten naar bruikbare en eenduidige inzichten waar binnen de gehele organisatie op gestuurd kan worden.

Hierbij wordt door de omvang en ambitie van het project gebruik gemaakt van een Agile aanpak om de transitie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Resultaat
De basis voor de toekomst is gelegd. Er staat een goedlopend CRM-systeem dat gebruikers in staat stelt snel in te spelen op een veranderende markt en klantbehoefte, waarbij de fabrieken en het hoofdkantoor vlot en efficiënt met elkaar kunnen schakelen. Ook is er dashboarding beschikbaar waarop de klant haar bedrijfsvoering met vertrouwen kan baseren. Daarnaast is door de harmonisatie van bedrijfsprocessen en IT-structuur voor de komende jaren het fundament gelegd om verdere efficiëntieslagen door te voeren.

World Of Data