Mobility as a Service

Een oplossing van deur tot deur, dat is de vraag die ons bezig houdt. Hoe geweldig zou het zijn als je in een overzicht kan zien hoe je het beste kan reizen, rekening houdend met alle vervoerstypen en alle aanbieders. Dit noemen we Mobility as a Service (MaaS). Wat betekent dit concreet? Je gaat bij een vriend in een andere stad op bezoek en je wilt weten hoe je daar het snelst komt en wat hier de totale reiskosten voor zijn. Maar waar en hoe begin je? Is het een filegevoelige route of tijdstip, is je bestemming bereikbaar met het openbaar vervoer, kun je de reis gedeeltelijk afleggen met deelfietsen of -scooters en sluit alles op elkaar aan? De uitdaging zit in het samenstellen van een reis waarbij verschillende vervoersmiddelen van verschillende mobiliteitsaanbieders optimaal worden ingezet. Reisduur, drukte en beschikbaarheid, het weer en natuurlijk prijs zijn hierin belangrijke factoren. Op zich al een complexe puzzel dus, waarbij je ook nog eens te maken hebt met de verschillende apps van alle aanbieders van mobiliteit. De kracht van een MaaS-dienstverlener is dat deze je via één app van deur-tot-deur kan ondersteunen bij het plannen en betalen van je reis. De reis kan worden samengesteld uit bijvoorbeeld de deelfiets of -scooter, trein, tram en zelfs de eigen auto of fiets. Deze partij fungeert dan als de intermediate tussen reiziger en de mobiliteitsaanbieders.
 

De opdracht
Vanuit onze expertise in business analyse helpen wij Nederlands grootste vervoerder om de mogelijkheden te onderzoeken om bestaande diensten aan te bieden binnen een MaaS-oplossing. Hierbij concretiseren we welke functionaliteiten moeten worden gebouwd en waar herstructurering van bestaande functionaliteit nodig is. Vanuit een pilot project is een onderverdeling gemaakt in:

  1. Inventariseren welke informatie je moet delen om de locatie(s), beschikbaarheid en tarieven van producten die je aanbiedt aan te kunnen sluiten op andere aanbieders.
  2. Vertalen van technische changes in de processen: hoe moet alle informatie worden verwerkt, welke bestaande processen kunnen blijven bestaan en welke processen dienen te worden aangepast of te worden ontwikkeld.
  3. In kaart brengen hoe het groeiend aantal mobiliteitaanbieders zo soepel mogelijk aangesloten kan worden.  
    Vanuit een scrum aanpak wordt er met verschillende disciplines samengewerkt om een effectieve vertaalslag tussen business en IT te realiseren. Daarnaast is er continue afstemming met verschillende stakeholders over de voortgang en resultaten.

Resultaat
De vraag die is gesteld is: Hoe maak je als reiziger een combinatie van alle vervoersmogelijkheden die je als reiziger tijdwinst en bewegingsvrijheid oplevert tegen een vooraf duidelijke prijs. Dit wordt Mobility as a Service genoemd. Wij zijn trots dat we hier onze bijdrage in mogen en kunnen leveren om Nederland nog mobieler te laten zijn en zien met veel vertrouwen het succes en het vervolg van deze pilot tegemoet.


World Of Data