Maatwerk Microsoft Power BI training

BI & Analytics Reporting wordt steeds toegankelijker voor bedrijven. Aangezien Microsoft Power BI standaard meegeleverd wordt bij Microsoft Office staat organisaties niets meer in de weg Power BI in te zetten. Immers is het gebruik van Excel in alle lagen van de organisatie toegepast.

Wat kunnen de consultants vanuit de ElastIQ-Academy betekenen?
Wij helpen organisaties op weg in zowel de implementatie als bij het gebruiken van Power BI. Eén van de oplossingen die geleverd wordt, is een maatwerk training.
 
Om een beeld te geven hoe een dergelijk traject binnen uw organisatie eruit kan zien? Lees hieronder hoe de maatwerk training door onze consultant Rob van Veldhoven is gerealiseerd.

Achtergrond:
Door de geplande implementatie van Microsoft Business Central als nieuw ERP-systeem ontstond bij onze opdrachtgever ook de behoefte om een BI & Analytics applicatie te implementeren. De keuze viel al snel op Microsoft Power BI, onder andere vanwege de huidige beschikbaarheid van de applicatie. Hierdoor ontstond de wens naar meer inhoudelijke kennis over Power BI.
 
Na een inventarisatie van de mogelijkheden is er gekozen voor een maatwerk Power BI-training. Hiermee wordt de initiële investering laag gehouden en de kennis bij meerdere personen geborgd binnen de organisatie. Daarnaast levert de training waardevolle inzichten die gebruikt zullen worden bij de inrichting van Microsoft Business Central.

Aanpak:
Voorafgaand aan een inventarisatie van de behoeften is er gekozen op locatie een demonstratie te geven. Hierbij is een helder advies en duidelijk stappenplan afgegeven door onze consultant. Vanuit deze sessie is naar voren gekomen dat er behoefte was naar behandeling van organisatie specifieke casussen. Daarnaast is de wens uitgesproken om meer tijd te reserveren om Power BI beter te leren kennen.
 
Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor een maatwerk training waarbij de training werd opgedeeld in twee cursusdagen. Op de eerste cursusdag werd aandacht besteed aan de complete Power BI-introductie van data extractie tot insights.
Op de tweede cursusdag twee weken later werd aandacht besteed aan ingebrachte casussen en de voortgang van de cursisten o.b.v. de eerste cursusdag.

Resultaat:
Door goed te luisteren naar de opdrachtgever en samen de dialoog aan te gaan zijn we gekomen tot een klant specifieke meerdaagse training waarbij de cursisten alle inhoudelijke basis mee hebben gekregen om zelfstandig Power BI-rapportages op te leveren binnen de organisatie.
Door de persoonlijke aanpak en de praktische ervaring van onze consultant is het mogelijk geworden om nog vóór de implementatie van het nieuwe ERP-systeem te starten met Power BI. Bovendien heeft dit ertoe geleid dat de betrokkenheid en het kennisniveau van alle cursisten sterk verhoogd is. Waarbij men bij de implementatie van het nieuwe ERP-systeem specifiek rekening kan houden bij de inrichting van de nieuwe database en het uiteindelijke gebruik van Power BI.

World Of Data