Know Your Customer

Financiële instellingen zijn vanuit De Nederlandsche Bank en wetgeving verplicht om grondig onderzoek te doen naar zowel hun nieuwe als bestaande klanten om te voorkomen dat ze zaken doen met klanten die betrokken zijn bij terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen. Naast dat zakendoen met niet-integere klanten kan zorgen voor integriteitsrisico’s en reputatieschade wordt er jaarlijks wereldwijd ruim €1,45 biljoen aan resultaat verloren door criminele activiteiten. Dat maakt dat het Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) proces steeds belangrijker wordt voor financiële instellingen.

Vraagstuk & Rol Fitlancer
Bij een Nederlandse grootbank ondersteunt onze fitlancer het team dat verantwoordelijk is voor het tijdig verdelen en toekennen van de te evalueren klantdossiers en het inzichtelijk maken van de klantpopulatie en de vorderingen van de KYC/CDD-activiteiten hiervoor.
Na een centraliseringsslag binnen de KYC/CDD activiteiten van de bank is het zaak de fundering van de populatiebepaling en planning op te zetten volgens de meest recente standaarden en ambities. Dit betekent het opzetten en automatiseren van processen, stakeholders verbinden en meenemen, data ontsluiten en in data pipelines gieten, inzichten verschaffen middels dashboarding en een professioneel data-team met dito werkwijze neerzetten dat in de toekomst de planningsstandaarden hoog weet te houden.
Onze data scientist is als vliegende keep nauw betrokken bij al deze activiteiten. Van het toevoegen van datakolommen voor nieuwe managementinformatie, het maken van een dashboard tot sparring-sessies en uitwerking van het productionaliseren van de Python-pipelines. Middels de Agile methodiek gaan de stappen hierin dusdanig snel dat het team nu al geldt als het go-to team voor inzichten in de klantpopulatie en advies over de effectiviteit van de KYC/CDD planning & activiteiten.

Resultaat
Door het tijdig, correct en robuust ontsluiten van klantpopulatie- en planningsdata en deze inzichtelijk te maken voor de KYC/CDD organisatie van de bank is deze in staat effectief capaciteit te bepalen voor de review-activiteiten alsmede inzicht met betrekking tot de KYC/CDD voortgang aan de toezichthouders en andere stakeholders te verschaffen. Daarnaast betekent dit ook dat er op termijn vooruitkijkend en volledig automatisch dossiers vrijgegeven zullen worden aan analisten om op te pakken, waardoor de bank pro-actief zijn financiële risico’s kan beheersen en top-of-game is wat betreft haar onderzoeksplicht naar de klant.

Hierdoor wordt de financiële wereld uiteindelijk ook weer een stukje veiliger voor alle bancaire klanten, en zijn we er trots op dat we vanuit het ElastIQ-Connect team hierin mogen bijdragen.

World Of Data