IT’s all about trust to prevent and improve

Binnen één van Nederlands grootste steden wordt gewerkt aan een transformatie van het proces voor het in behandeling nemen en bekijken van aanvragen voor persoonlijke financiële hulp. De huidige focus binnen dit aanvraagproces ligt op het controleren van de aanvragen en het naleven van de opgestelde procedures. 

Het doel van dit nieuwe project is om het aanvraagproces te transformeren van een aanvraagproces naar een vorm van ondersteuning en dienstverlening naar de hulpzoekende. Dit gebaseerd op een grondslag van wederzijds vertrouwen met als doel om verdere sociale financiële afhankelijkheid te verkleinen. 

Naast het analyseren en herzien van bestaande processen wordt ook de ondersteunende IT-applicatie opnieuw ontworpen en gebouwd volgens het agile principe. Hierdoor is de gemeente in staat om daadkrachtig en wendbaar te zijn in de door haar beoogde dienstverlening én is de gemeente in staat om dienstverlening op maat te leveren, waarbij niet de IT-omgeving en haar mogelijke beperkingen, maar de burger centraal staat.

Rol Fitlancer
ElastIQ-Connect is gevraagd om in een overkoepelende rol de aansluiting tussen de uitvoering en het ontwikkelprogramma te verzorgen voor de afdeling die zich ontfermt over jongeren die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op een uitkering. 

Vanuit een analyse van de processen binnen de afdeling en gesprekken met stakeholders op verschillende niveaus (beleid, management en uitvoering) zijn de eisen aan de nieuwe applicatie bepaald. Daarnaast wordt in een klein team proefgedraaid met de nieuwe applicatie. Ervaringen en essentiële feedback worden ingebracht binnen het overkoepelende programma. Naast het leveren van deze waardevolle feedback richten wij ons op het verbeteren van de informatievoorziening binnen de afdeling en het bepalen van de impact van huidige en toekomstige veranderingen binnen het IT-landschap op de dienstverlening van de afdeling aan de burger. 

Resultaat
Het resultaat van deze inspanningen is een IT-applicatie die is afgestemd op de wensen en behoeftes van zowel hulpbehoevende burger als de behandelend professional. Hierdoor wordt de burger beter ondersteund in het op de rit krijgen van zijn leven en financiën, en kan de professional gebruik maken van een applicatie die meewerkt en meedenkt aan de optimale oplossing, in plaats van het  moet bedenken van manieren om de IT-beperkingen te omzeilen.

World Of Data