Inventarisatie en analyse van risico's op financiële markt


Door de groei van de deeleconomie (Uber, AirBnB) en nieuwe vormen van financiëring (denk aan cryptovaluta, peer-to-peer lending en crowdfunding) ontstaan er continu nieuwe vormen van financiële markten. Hierin speelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een belangrijke rol met betrekking tot regelgeving en monitoring. Hoe kan de AFM haar operationele en financiële risico’s op een gestructureerde wijze monitoren en, waar nodig, mitigeren?

Achtergrond
Als toonaangevende financiële gedragstoezichthouder is de AFM continu bezig met het inschatten van marktrisico’s die het maatschappelijk belang kunnen schaden. Hierbij richt de AFM zich op het inschatten van risico bij (internationale) ondernemingen en organisaties welke onder toezicht staan. Dat dit domein door verdere digitalisering drastisch complexer wordt, leidt er toe dat AFM haar aandacht moet verdelen naar gelang de risico’s. Immers is de capaciteit beperkt en dient het maatschappelijk rendement gemaximaliseerd worden.

Aanpak
In onze samenwerking met AFM ondersteunen wij de organisatie met opzetten van een risicomanagementaanpak en -afdeling. Hierbij kan gedacht worden aan het inzichtelijk maken van de werkprocessen, het inschatten van de financiële en operationele risico’s, en het inrichten van een risicomanagement-framework en strategie.

Resultaat
Gedurende het project zijn alle werkprocessen en risico’s in kaart gedacht. Daarnaast hebben wij het oprichten van een nieuwe risicomanagementafdeling ondersteund. Met deze stappen zijn we hard op weg om de risico’s, zowel intern als extern, op een structurele manier te analyseren en te mitigeren en er voor te zorgen dat de AFM zich kan richten op de belangrijkste risico’s in de markt. Daarnaast maakt het de AFM wendbaarder de alsmaar dynamischer wordende samenleving.

World Of Data