In the cloud: One source of sales truth

Bij het meest waardevolle sportmerk ter wereld is datagedreven werken een essentieel onderdeel van het succes. Met de enorme hoeveelheid data die wordt gegenereerd bij de verkoop van producten kan ‘daily based’ inzicht worden verkregen in de resultaten. Om al deze data te kunnen verwerken is project Answers gestart. Answers is een dataplatform dat wereldwijde verkoop- en productdata uit verschillende bronnen verwerkt en vertaalt naar overzichtelijke en interactieve dashboards. 

De rol van ElastIQ
Onze Fitlancer richt zich in project Answers als Data Engineer op de backend van Answers. Deze backend is gebouwd op de Amazon Web Services infrastructuur met een Snowflake data warehouse. CI/CD wordt geregeld door Jenkins en orchestration gebeurt met DAGs in Airflow.  Het voordeel hierbij is dat de Infrastructure as Code (IaC) binnen het versiebeheer zit en de deployments volledig automatisch verlopen. De businesslogica in Snowflake wordt via SQL queries aangeroepen. Onze Fitlancer focust zich op het vertalen van deze SQL queries van snowflake naar Spark-Native Python code, waarbij de DevOps best-practices in acht genomen worden.

Resultaat
De transitie richting Snowflake is in volle gang. De basis is gelegd voor een platform dat straks de gehele organisatie in de databehoefte kan voorzien. Het uiteindelijke doel is om alle teams te voorzien van ‘one source of truth’ bij het genereren van dasboards en rapportages voor eindgebruikers.

World Of Data