Implementatie Power BI Finance & Control lighting (led)business

Door de snelle groei van het aantal producten, klanten en toeleveranciers (alsmede internationalisering van de afzet) is vanuit de afdeling Finance & Control van een grote speler in de lichtmarkt behoefte ontstaan om sneller, betrouwbaarder en eenvoudiger financiële data uit meerdere ERP systemen te destilleren en te presenteren. Na een succesvolle pilot is gekozen om Microsoft Power BI in te zetten. Het doel hiervan is om betere datasets te ontwikkelen en om heldere en eenduidige rapportages te generen. Daarnaast is de wens om de business controllers en finance medewerkers op te leiden om ook zelf rapportages te kunnen genereren om zo hun dagelijks werk efficiënter te maken. Door “repetitieve” en foutgevoelige werkzaamheden c.q. bewerkingen (veelal Excel-sheets) sterk te verminderen is er meer tijd over om Finance & Control kwalitatief op een hoger niveau te brengen binnen de grotere organisatie. 
 
Aanpak
 
Er is begonnen met een inventarisatie van de best bruikbare rapportages die nu leidend zijn.
Deze rapportages zijn gereproduceerd in Power BI waarbij alle handmatige en overbodige stappen zijn weggenomen. Dit heeft direct geleid tot tijdwinst, betrouwbaarheid van de rapportages en betere business focus.          
Parallel hieraan zijn de bestaande hiaten en wensen in de informatievoorziening in kaart gebracht. Hieruit zijn diverse Power BI-datasets opgeleverd. Uit deze data sets kunnen gemakkelijk rapportages worden gedeeld via Microsoft Teams in de daarvoor bestemde project channels. Dit geeft de verschillende business projectteams dagelijkse inzicht in real-time data waardoor ze hun werkzaamheden kunnen inrichten op basis van prioriteiten. Om de kennis rondom Power BI en reporting verder te waarborgen, worden diverse trainingen gefaciliteerd. Deze trainingen variëren van de functie van Power BI gebruiker tot het daadwerkelijk ontwikkelen en inrichten van datasets en rapportages als Power BI ontwikkelaar.
 
Resultaat

Door de inzet van Power BI en ElastIQ-Connect is onze opdrachtgever voorzien van snellere en accuratere reporting naar haar stakeholders, is repeterend en tijdrovend manueel werk geautomatiseerd en wordt bovendien de data grondiger geanalyseerd en daadwerkelijk gebruikt als stuurinformatie.
Samen met de afdeling Finance & Control heeft de Fitlancer van ElastIQ-Connect nieuwe inzichten in bestaande data kunnen creëren waardoor de organisatie meer grip en inzicht in haar business heeft.

World Of Data