PowerBI implementatie bij toonaangevend vastgoedbeheerder


Een toonaangevende vastgoedbeheerder ontwikkelt een methode om op een zo efficiënte en effectief mogelijke manier vastgoedeigenaren van een real-time forecast te voorzien met daarin de juiste en meest recente (financiële) informatie over hun beleggingen.

Achtergrond
Door de sterk stijgende vraag naar woningen in de huidige markt en de ombouw van voormalig kantoorpanden naar bijvoorbeeld short-stay woningen zijn steeds meer vastgoedeigenaren aan het kijken naar manieren om te innoveren en verbeteren met o.a. de planning, het beheer en het onderhoud van hun beleggingsportefeuille. Vastgoedeigenaren hebben hierdoor ook behoefte om meer grip te hebben op alle facetten van hun investeringen.

Bij ElastIQ-Connect is de vraag gesteld om te komen tot een dashboard waarbij correcte en tijdige data over de status- en prestatieverwachtingen van het onroerend goed in beeld is. Hierbinnen is ook het facturatieproces ten behoeve van huurinkomsten, leegstand en huurachterstanden verwerkt.

Aanpak
Om de beschikbare data kwalitatief te kunnen waarborgen dient de data uit de verscheidene bronnen uniform gedefinieerd, gecontroleerd en geladen te worden in één systeem. Als eerste is er daarom gestart met het betrouwbaar kwalificeren van de master data. Een voorbeeld hiervan is dat er voor elke unit de juiste huurprijs gehanteerd wordt en dat deze unit gekoppeld is aan de juiste klant en projecten. Dit wordt eerst met de verschillende stakeholders afgestemd en vervolgens geautomatiseerd in de systemen. Uiteindelijk wordt de data gevisualiseerd zodat de vastgoedbeleggers meer inzicht hebben in hun beleggingen en de juiste data hebben om hun investeringen te laten groeien en renderen naar verwachting.

Resultaat
De klanten krijgen uniforme, tijdige en betrouwbare data aangeleverd, wat zorgt voor een hoge mate van klanttevredenheid en betere beleggingsbeslissingen. Daarnaast wordt er een efficiëntieslag gemaakt in de organisatie omdat een groot deel van de interne processen gebruik maken van deze data. Tot slot wordt deze data verder geanalyseerd worden zodat er op de juiste KPI's kan worden gestuurd.

World Of Data