Data driven customer journey insights

Een sterk groeiend merk binnen de verzorging en luxury wil meer uit de transactie data halen. Deze transactie data kent meerdere doelen. Te weten: marketing, business development en -extension. Primair wordt gestart met het analyseren en inzichtelijk maken van relaties tussen klanten, aangeschafte producten en de relatie tussen de producten onderling.

Achtergrond
Ooit begonnen met één product en inmiddels uitgegroeid tot een dozijn aan producten, waarbij het assortiment zich verder blijft uitbreiden. Vanuit de verdere groei is het belangrijk dat de productmanager weet hoe nieuwe producten zich ontwikkelen en zich verhouden tot de bestaande producten. Welk profiel hebben nieuwe klanten? Waar zorgt het voor een toename in orders bij bestaande klanten. Waarbij de directie en investeerders geïnteresseerd zijn in de customer lifetime value.

Olie in de machine
Begin van dit traject bestond uit het verkennen en verzamelen van verschillende databronnen. Vanuit hier zijn kwalitatieve controles op de data gedaan en natuurlijk waar nodig aanpassingen gemaakt of data sets aangevuld. Voor analyse hebben we Tableau gehanteerd. Vanuit een agile achtige werkwijze hebben we bijna dagelijks alle stakeholders (CEO, inkoopmanagement, productmanagent en IT) gesproken om er zeker van te zijn dat de data inventarisatie aan alle eerder genoemde eisen en wensen voldoet. Daaruit voortvloeiend een POC ontwikkeld om ook visueel af te stemmen dat alle gewenste KPI’s en overige eisen binnen de rapportage verwerkt zijn. Uit de proefconcepten kwamen een aantal vervolgvragen, deze zijn meegenomen in de slot rapportage.

Zichtbaar Resultaat
Vanuit een helder dashboard zijn duidelijke relaties, financiële onderbouwing en ontwikkeling van de (onderling gerelateerde) producten gerealiseerd. Hiermee is ook een belangrijke stap gezet om vanuit marketing ook campagnes te lanceren om de customer experience op een hoger niveau te krijgen. De komende periode gaan we samen met alle stakeholders keuzes kunnen maken omtrent gebruik van een eventueel datawarehouse, waarbij beslist moet worden welke databronnen we koppelen aan Tableau. Zodat er nog meer toegevoegde waarde te halen is uit de bestaande data.

 
Keywords:
Tableau, dashboard, Marketing, Retail, Data analytics, Business Development

World Of Data