Data Driven Customer Experience, its all about defining the process.

Elke dag de beste klantbeleving realiseren. Dat is het motto van de meest succesvolle e-commerce spelers in de Nederlandse food sector. Data gedreven denken en werken combineren met continuous procesoptimalisatie zijn bepalend voor dit succes. Vanuit de rol als als Business Analyst werken onze Fitlancers in team Digital om ervoor te zorgen dat het motto van de beste klantbeleving wordt vertaald naar daadwerkelijke realisatie hiervan.

De opdracht

Om de beste digitale klantbeleving neer te zetten is de eerste stap om een digitaal platform te ontwikkelen. Om dit te bereiken is eerst gewerkt om de bestaande deelplatformen en processen aan te sluiten op één alomvattend digitaal platform. In dit platform worden alle klant en productdata vertaald naar alle verschillende primaire (klant) processen zoals: bestellen, retourneren, suggesties, delivery en payment.
 
De volgende stap is om te beoordelen hoe 'de continue optimalisatie' binnen dit platform zich vertalen naar de verschillende processen. Welke data gebruik je hiervoor en hoe realiseren we een hoger rendement uit elke klant?  Hoe tevredener een klant hoe meer er namelijk bij elke bestelling wordt besteed.
 
Onze aanpak is om gericht data en processen kleiner te maken en deze onder te verdelen in deelprocessen. Hierdoor is middels data onderbouwde inzichten het platform verbeterd, en zijn de processen verbeterd waardoor de klant langer in het bestelproces blijft en meer besteld per bestelling. En hierdoor de beste beleving tijdens het bestellen krijgt.

Het resultaat

In deze opdracht is een blijvende verbetering in het digitale klantproces gerealiseerd met hogere klantbeleving en conversie tot gevolg. Door data uit de verschillende processen te analyseren, met de business te sparren en klanttests uit te voeren is nog duidelijker wat leidt tot extra waardering en wat zich vertaald naar (extra) aankopen.
Dus mocht je zelf ook een online besteller zijn van food grote kans dat je gebruik maakt van een door ElastIQ data gedrevene beslissing, jouw ideale aankoop hebt gedaan. Hierdoor krijg je toch een glimlach!

World Of Data